Jurnal ini menerbitkan artikel asli tentang isu-isu terkini dan tran dalam masyarakat, Hukum keluarga Islam sebagai tawaran dalam menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat. Pada hakikatnya bukan dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat Islam agar kelak dalam berumah tangga dapat mempraktekkannya, akan tetapi hukum disini bersifat solutif, artinnya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi terkadang, hukum-hukum yang telah ada belum dapat dipahami terkait hikmah dan filsafatnya, sehingga berakibat kepada anggapan hukum Islam yang tidak lagi representatif dalam menyelesaikan perkara perdata keluarga Islam.

Vol. 1 No. 1 (2023): AL-TAJDID: Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab Ujung Gading

Published: 2023-12-01

View All Issues